Rozpoczęliśmy kolejne badania na kompostowni przemysłowej.

Apelujemy o przemyślaną segregację odpadów. Poniżej fotografie tego, co część z nas uznaje za bioodpad…

Szukając rozwiązania dla przyspieszonego rozkładu tworzyw potencjalnie kompostowalnych i biodegradowalnych opracowujemy preparat przyspieszający ich rozkład.

Dziękujemy firmie Ekosystem Wąbrzeźno  https://e-ekosystem.pl/ za umożliwienie badań, a kierownikowi RIPOK w Niedźwiedziu - Panu Maciejowi za przekazanie praktycznej wiedzy, której nie da się doświadczyć na podstawie literatury. Wszystko po to, by z góry bioodpadów mogło powstać czarne złoto ogrodników – kompost.

 

Badania realizowane w ramach projektu (LIDER/48/0247/L-12/20/NCBR/2021) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.