Doświadczenie zawodowe:

  Pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych. Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.

  Posiada doświadczenie w pracach B+R obejmujące zarówno badania czynników biotycznych (gleby, roślin), a także w zakresie naturalnych polimerów (w tym skrobi), zdobyte m. in. podczas realizacji projektów finansowanych przez NCBR i NCN:

  • Kierownik projektu NCN (PRELUDIUM 11), 2017-2020; „Projektowanie nowych materiałów polimerowych do produkcji opakowań biodegradowalnych na bazie hydrofobowych pochodnych”.
  • Wykonawca w projekcie NCBR (POIR.04.01.02-00-0102/17-00), 2020-2022.3); Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przetworów warzywno-owocowych nowej generacji wzbogaconych błonnikowym preparatem ze skrobi ziemniaczanej o właściwościach prebiotycznych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży”.
  • Wykonawca w projekcie NCN (SONATA 2), 2015; „Dekstryny ze skrobi ziemniaczanej i kukurydzianej jako substancje aktywujące rozwój bakterii Bacteroides i ograniczające wzrost Firmicutes, odpowiedzialne za występowanie otyłości i zespołu metabolicznego (badania in vitro i in vivo na zwierzętach).
  • Wykonawca w projekcie NCBR (Program Badań Stosowanych), 2013-2015; Modyfikacja i funkcjonalizacja surowców biopolimerowych pochodzących z przetwórstwa zbożowo-młynarskiego do opracowania biomateriałów nowej generacji.

  Dodatkowo nasz Badacz współpracował wcześniej z Siecią Badawczą Łukasiewicz - IMPIB poznając specyfikę jej działalności i zdobywając wiedzę z zakresu przetwórstwa polimerów biodegradowalnych podczas realizacji pracy doktorskiej wykonywanej pod opieką promotora pomocniczego dr inż. Krzysztofa Bajer.

Rola w projekcie: Jako posiadający doświadczenie w badaniach roślin i środowiska glebowego zawierającego tworzywa biodegradowalne, udział Badacza jest niezbędny do wykonywania analiz fitotoksyczności oraz zawartości makro- i mikroelementów w roślinach, glebie i kompoście, zawartości materii organicznej, a także do oznaczenia toksyczności nośnika wobec bakterii Aliivibrio fischeri i pod kątem zawartości metali ciężkich. Wykonawca jest specjalistą w tej dziedzinie.