Doświadczenie zawodowe:

Jako mgr inż. Technologii Chemicznej posiada dodatkowo wykształcenie i doświadczenie w kontroli jakości. Od 2021 roku podjęła naukę w Szkole Doktorskiej realizując prace badawcze na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W ramach podjętych studiów realizuje prace z zakresu przetwórstwa biodegradowalnych tworzyw polimerowych.

O jej kompetencjach do zarządzania jakością świadczą m. in. szkolenia i zdobyte wykształcenie:

 • Szkolenie, Wymagania standardów IFS/BRC, 2019.
 • Szkolenie, Znakowanie żywności - przemysł mięsny, J.S. Hamilton, 2019.
 • Szkolenie, Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000, 2018.
 • Studia podyplomowe, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
 • Szkoła średnia: Specjalizacja Technik Analityk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.

Nasza Badaczka dodatkowo zdobyła wykształcenie w zakresie nowoczesnych technologii materiałowych i technologii chemicznej:

 • Studia II stopnia, kierunek: Technologia Chemiczna, specjalizacja: Nowoczesne Technologie Materiałowe, Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
 • Studia I stopnia, kierunek: Technologia Chemiczna, specjalizacja: Technologia Procesów Chemicznych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Realizacja prac w ramach projektu pozwoli jej zdobyć doświadczenie w badaniu biodegradowalnych materiałów, poznać problemy pojawiające się podczas analizy wyników takich materiałów, jak również zaangażowanie w opracowanie dokumentacji dla produktu końcowego pozwoli połączyć zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania jakością i tworzyw polimerowych.

 

Mimo niespełna trzech lat pracy w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Badaczka aktywnie zaangażowała się w liczne prace B+R, w tym większość dotyczyła technologii przetwarzania tworzyw biodegradowalnych:

 • Opracowania nowych materiałów biodegradowalnych przeznaczonych do wytwarzania produktów ekologicznych,
 • Opracowanie kompozytów PLA z napełniaczami mineralnymi,
 • Opracowania niepalnej, biodegradowalnej mieszanki do wytwarzania pojemników odpornych na podwyższoną temperaturę,
 • Opracowania niepalnego granulatu z polichlorku winylu z dodatkiem mączki chmielowej,
 • Opracowanie technologii wytwarzania sztućców odpornych na wysoką temperaturę z tworzywa biokompostowalnego oraz ich opakowania,
 • Prace B+R w kierunku wytwarzania rurek z tworzywa kompostowalnego podatnego na obróbkę skrawaniem,
 • Opracowanie materiału biodegradowalnego na bazie pektyn/celulozy jako potencjalnego tworzywa do produkcji ekologicznych patyczków higienicznych,
 • Opracowanie kompostowalnego materiału polimerowego przeznaczonego do wytwarzania folii do termoformowania niepalnych pojemników, odpornych na podwyższoną temperaturę,
 • Prace badawczo – rozwojowe dotyczące technologii otrzymywania granulatu koncentratu zapachowego do tworzyw polimerowych oraz biodegradowalnych,
 • Opracowanie technologii produkcji chemicznie sieciowanej pianki PE, charakteryzującej się bardzo niską gęstością (25 kg/m3),

Rola w projekcie: Asystowanie przy wytłaczaniu próbek do badań i nośnika. Wykonywanie części analiz tworzyw przed i po biodegradacji, m. in. badania wytrzymałościowe, spektroskopia w podczerwieni, ubytek masy. Pomoc w prowadzeniu badań z udziałem roślin, w tym dobór związków mineralnych i modyfikowanie w zależności od odczynu kompostu i kondycji roślin. Zarządzanie jakością w trakcie wykonywania prac. Opracowanie dokumentacji produktu (etykiety, instrukcji, karty charakterystyki, karty technicznej). Upowszechnianie wyników od strony chemicznej.