Realizuje zadania trudne w zakresie mikrobiologii i hodowli roślin

 

Doświadczenie zawodowe:

 

Magister Biotechnologii z doświadczeniem w pracy ze środkami ochrony roślin i z praktyką zawodową w zakresie bakteriologii. Pracuje w naszym Instytucie od niespełna roku, a już laboratorium badań mikrobiologicznych stało się jej drugim domem. Jej zamiłowanie do mikrobiologii i zapał do pracy jest motywacją dla nas wszystkich.

 

Z Alicją nie ma zadań nie do wykonania. W ciągu zaledwie kilku miesięcy swojej pracy dając z siebie milion procent aktywnie uczestniczyła w trzech projektach B+R, badaniach komercyjnych i bieżących pracach badawczych w ramach kilku subwencji wykonując badania mikrobiologiczne, jak i zupełnie nowe dla niej badania właściwości tworzyw polimerowych, w tym analizę mikroskopową z udziałem skaningowego mikroskopu elektronowego. Ukończyła 5 szkoleń i zdobyła Świadectwo Kwalifikacyjne na eksploatację i dozór urządzeń, instalacji i sieci o mocy powyżej  50 kW. Samodzielnie pełni nadzór nad kolekcją mikroorganizmów referencyjnych oraz wzorcowaniem i sprawdzaniem wewnętrznym wyposażenia pomiarowego. Uczestniczy też w procesie akredytacyjnym metod mikrobiologicznych.

 

Podczas realizacji Projektu nie wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem, w związku z czym potrzebowaliśmy wsparcia. Tym Wsparciem przez kolejne 2,5 roku będzie dla nas Alicja. Pomoże nam w badaniach mikrobiologicznych, jak i we wszelkich badaniach z udziałem roślin i próbkami środowiskowymi, będzie też uczestnikiem badań terenowych.

 

Jest na starcie kariery naukowej. W niedalekiej przyszłości planuje podjąć się realizacji pracy doktorskiej. W zakresie jej naukowej pasji są naturalne biocydy jako modyfikatory tworzyw polimerowych. Już dziś trzymamy kciuki i mocno wierzymy w jej sukces!