Doświadczenie zawodowe:

 

Magister biotechnologii z doświadczeniem w pracy ze środkami ochrony roślin i z praktyką zawodową w zakresie bakteriologii.

Z Łukasiewicz - IMPIB związana od niespełna roku, gdzie z pasją i zamiłowaniem realizuje zadania z obszaru mikrobiologii.

Aktywnie uczestniczyła w trzech projektach B+R, badaniach komercyjnych i bieżących pracach badawczych w ramach kilku subwencji wykonując badania mikrobiologiczne, jak i zupełnie nowe dla niej badania właściwości tworzyw polimerowych, w tym analizę mikroskopową z udziałem skaningowego mikroskopu elektronowego.

Ukończyła 5 szkoleń podnoszących kwalifikacje oraz zdobyła Świadectwo Kwalifikacyjne na eksploatację i dozór urządzeń, instalacji i sieci o mocy powyżej  50 kW.

Samodzielnie pełni nadzór nad kolekcją mikroorganizmów referencyjnych oraz wzorcowaniem i sprawdzaniem wewnętrznym wyposażenia pomiarowego. Uczestniczy też w procesie akredytacyjnym metod mikrobiologicznych.

W projekcie Lider odpowiada za:

  • wsparcie w badaniach mikrobiologicznych,
  • badania z udziałem roślin,
  • badania z próbkami środowiskowymi,
  • uczestnictwo w badaniach terenowych.

Alicja jest młodym naukowcem na początku swojej zawodowej drogi. Planuje podjąć się realizacji pracy doktorskiej. W zakresie jej naukowej pasji są naturalne biocydy jako modyfikatory tworzyw polimerowych.