Zespół

Poznaj specjalistów pracujących nad projektem.
Kierownik Projektu

dr Katarzyna Janczak

Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Starszy Specjalista ds. Technologii Produkcji Tworzyw Polimerowych

dr hab. inż. Maria Kurańska

Posiada bogate doświadczenie w pracach B+R dotyczących opracowywania materiałów polimerowych.

Starszy Specjalista ds. Analiz Roślin i Środowiska

dr Arkadiusz Żarski

Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.

Specjalista - Mikrobiolog

mgr Daria Lisewska

Pracownik akredytowanego laboratorium badawczego specjalizuje się w chromatografii gazowej.

Specjalista - Chemik

mgr inż. Natalia Puszczykowska

Realizuje prace z zakresu przetwórstwa biodegradowalnych tworzyw polimerowych.

Specjalista – Technolog Produkcji

mgr inż. Kacper Fiedurek

Specjalizuje się we wtrysku i wytłaczaniu modyfikowanych tworzyw polimerowych.

Specjalista do zadań Specjalnych

mgr Alicja Mazuryk

Realizuje zadania trudne w zakresie mikrobiologii i hodowli roślin.

Zespół wspomagający

Oprócz zaangażowanej kadry naukowców wspiera nas sztab ludzi z administracji i innych współpracowników, którym pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie i współpracę w zawsze serdecznej atmosferze.

Szczególnie dziękujemy:

Pani Dyrektor – za zawsze otwarte drzwi do gabinetu

Agnieszce S. – za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu

Ani T. – za pomoc w „trudnych sprawach” prawnych i administracyjnych

Kindze U. – za bardzo sprawną realizację licznych i niekiedy skomplikowanych zakupów

Julii G. – za regularne przygotowywanie zestawień kosztów

Alicji M. – za dźwiganie dodatkowego bagażu obowiązków

Anecie R-K. i Adrianowi B.– za zrozumienie, że za 3 lata kadra laboratorium i działu TZ będzie bardziej dostępna :)

Wasza praca sprawia, że możemy dać się pochłonąć pracom merytorycznym, czyli temu, co kochamy i czuć się bezpiecznie w pozostałych aspektach.