Doświadczenie zawodowe:

Absolwentka Instytutu Chemii i Technologii Chemicznej Uniwersytetu Narodowego Politechniki Lwowskiej, Ukraina.

Z Łukasiewicz- Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu związana jest od blisko 1,5 roku  gdzie aktywnie uczestniczy w projektach badawczych oraz badawczo-rozwojowych dotyczących technologii przetwarzania tworzyw polimerowych np.:

  • Projekt B+R pt. „ Opracowanie i badania produktów „eco friendly”.
  • Projekt B+R pt. „ Modyfikowanie polimerów, w tym biodegradowalnych”.
  • Projekt badawczy pt. „ Płyty budowlane z udziałem surowców wtórnych”.
  • Projekt w ramach Horyzont Europa MSCA-SE pt. „Development and testing of innovative solutions for the processing of hybryd materials and nanomaterials using artificial inteligence algorithms”.

W projekcie Lider odpowiada za:

  • wykonywanie części analiz tworzyw, w tym badania wytrzymałościowe, spektroskopia w podczerwieni,
  • asystowanie przy wytłaczaniu próbek do badań,
  • prowadzenie badań z udziałem roślin,
  • opracowywanie dokumentacji produktów,
  • prace związane z jakością,
  • upowszechnianie wyników badań i prac od strony chemicznej.

Lauren jest bardzo optymistyczna osobą, lubiącą i nie obawiającą się nowych wyzwań.