Doświadczenie zawodowe:

Absolwentka Wydziału Nauk Ścisłych University of Wolverhampton, Wielka Brytania oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska.

W roku akademickim 2023/2024 rozpoczęła studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Z Łukasiewicz- Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu związana jest od blisko trzech lat gdzie aktywnie uczestniczy w projektach badawczych oraz badawczo-rozwojowych dotyczących technologii przetwarzania tworzyw polimerowych np.:

 • Projekt B+R pt. „ Działania związane z opracowaniem nowych produktów biodegradowalnych przeznaczonych do komercjalizacji”.
 • Projekt B+R pt.: Opracowanie koncentratów polimerowych o właściwościach bakteriobójczych”
 • Projekt B+R pt. „ Opracowanie i badania produktów „eco friendly”.
 • Projekt B+R pt. „ Modyfikowanie polimerów, w tym biodegradowalnych”.
 • Projekt badawczy pt. „ Płyty budowlane z udziałem surowców wtórnych”.
 • Projekt w ramach Horyzont Europa MSCA-SE pt. „Development and testing of innovative solutions for the processing of hybryd materials and nanomaterials using artificial inteligence algorithms”.

W projekcie Lider odpowiada za:

 • wykonywanie części analiz tworzyw, w tym badania wytrzymałościowe, spektroskopia w podczerwieni,
 • asystowanie przy wytłaczaniu próbek do badań,
 • prowadzenie badań z udziałem roślin,
 • opracowywanie dokumentacji produktów,
 • upowszechnianie wyników badań i prac od strony chemicznej.

Lauren jest bardzo optymistyczną osobą, lubiącą i nie obawiającą się nowych wyzwań.