Doświadczenie zawodowe:

Wykonawca posiada wykształcenie, dzięki któremu zdobył wiedzę m. in. w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ukończył:

  • Studia I stopnia inżynierskie: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Technologia Chemiczna.
  • Studia II Stopnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania, Inżynieria Zarządzania- Od 2020/2021.

Obecnie studiuje w Szkole Doktorskiej na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (kierunek: Inżynieria Mechaniczna).

Od trzech lat jest zatrudniony w Pionie Badawczym Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Mimo to aktywnie uczestniczył w pracach B+R dotyczących:

  • Opracowywania innowacyjnych materiałów i rozwiązań technologicznych z zakresu przetwórstwa tworzyw biodegradowalnych.
  • Opracowania nowych materiałów biodegradowalnych, przeznaczonych do wytwarzania produktów ekologicznych.
  • Otrzymania biodegradowalnego, transparentnego oraz niepalnego kompozytu PLA oraz opracowania założeń technologicznych produkcji folii do termoformowania pojemników świecowych z w/w. materiału, jak i samego procesu termoformowania.
  • Przygotowania compoundu na bazie poli-β-hydroksymaślanu ze skrobią.
  • Działań związanych z opracowaniem nowych produktów biodegradowlanych przeznaczonych do komercjalizacji, w tym: opracowanie technologii wytwarzania sztućców z tworzywa biokompostowalnegooraz ich opakowania, wytwarzania profili będących elementem składowym tablic reklamowych z tworzywa biokompostowalnego., wytwarzania rurek z tworzywa kompostowalnego.
  • Opracowania innowacyjnych technologii ekranów akustycznych „NaturAcustic”, służących do ochrony przed hałasem generowanym wokół ciągów komunikacyjnych”.

Specjalizuje się we wtrysku i wytłaczaniu modyfikowanych tworzyw polimerowych.

Rola w projekcie: Prace związane w wytłaczaniem próbek badawczych, opracowywaniem od strony technologicznej i wytłaczaniem tworzywa skrobiowego będącego nośnikiem. Obsługa i nadzór linii technologicznych. Wykonanie analiz tworzyw przed i po biodegradacji. Udział w upowszechnianiu wyników od strony technologicznej.